Helsebibliotekets søk gjenkjenner legemidler

Helsebiblioteket har i lengre tid arbeidet med en søkemotor som skal gjenkjenne legemidler og gi rask tilgang til blant annet informasjon om indikasjoner, kontraindikasjoner, interaksjoner, bivirkninger og refusjonsregler.

Åse Skjerdal viser legemiddelsøket i Helsebiblioteket.

Dette søket er nå «live» på www.helsebiblioteket.no. Skriver du inn et virkestoff, preparatnavn eller en ATC-kode i søkefeltet øverst i skjermbildet og trykker på Enter-tasten, vil sentral informasjon om virkestoffet eller preparatet bli uthevet øverst i trefflisten.

– Vi tror mange i helsetjenesten vil finne dette nyttig, sier Åse Skjerdal, farmasøyt og redaktør for Emnebibliotek legemidler.


Sparer tid for legen

Legen vil nå hurtig og enkelt kunne slå opp hvilke preparater pasienten kan få. Legen vil i tillegg få beskjed om mulige interaksjoner fra flere kilder.

– Hvilke smertestillende medikamenter bør en leddgiktpasient på metotreksat unngå, er et eksempel på et spørsmål som kan besvares på et øyeblikk. Søk opp metotreksat, klikk på «Interaksjoner», og der er svaret.

Et samhandlingsprosjekt

Helsebibliotekets søk er i aller høyeste grad et samhandlingsprosjekt. Det bygger på Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok, DRUID-databasen, samt WHO og Legemiddelverkets SPC. Søkemotoren som brukes, er Velocity fra Vivisimo. Giftinformasjonen har også deltatt i prosjektet. Søket har blitt til som et samarbeid mellom disse partene og Helsebiblioteket.

– Vi har fått veldig god respons fra de norske deltakerne i prosjektet, forteller Skjerdal og fortsetter:

– Felleskatalogen har på svært kort tid gjort en god del programmeringsarbeid for å få inn den funksjonaliteten vi har ønsket, og Legemiddelhåndboka har hjulpet oss betraktelig med å optimalisere søkene vår hos dem.

Den amerikanske systemleverandøren, Vivisimo, har også gjort en kjempeinnsats med å skreddersy søket.

– Vi har ikke hatt ett eneste møte ansikt til ansikt med Vivisimo, men ukentlige telefonmøter og aktiv bruk av webtjenester som Google Docs har effektivt gitt oss den kommunikasjonen vi trengte, smiler Skjerdal.

– Får jeg de rette medisinene?

Søket er åpent for pasienter. Det er nå mulig med et par museklikk å sjekke om et medikament har farlige bivirkninger. Pasienten kan også se om medisinen kan tas under svangerskap eller i forbindelse med amming. Et søk erstatter ikke på noen måte en legekonsultasjon, men det kan være nyttig for en pasient å se om hun har fått riktige medikamenter og dosering.

(/221436/helsebibliotekets-sok-gjenkjenner-legemidler)