Nettsteder med internasjonale retningslinjer

Helsebiblioteket har kjøpt tilgang til en rekke internasjonale organisasjoner som utarbeider, presenterer og kvalitetsvurderer retningslinjer. På denne siden finner du lenker til noen av verdens beste retningslinjesamlinger.

Guidelines International Networks (G-I-N) logo
Guidelines International Networks (G-I-N) logo

Artikkelen er oppdatert 6.10.2016

 

 • Guidelines International Network (GIN)  
  Helsebiblioteket gir alt helsepersonell fri tilgang til Guidelines International Network (G-I-N), som inneholder International guideline library. Dette internasjonale retningslinjebiblioteket inneholder mer enn 6 000 retningslinjer, kunnskapsoppsummeringer og nyheter fra medlemsland.
 • National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)  
  NICE er en del av den nasjonale helsetjenesten for England og Wales. Den uavhengige organisasjon er ansvarlig for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for å fremme god helse og forebygge sykdom.
 • National Guideline Clearinghouse (NGC)
  National Guideline Clearinghouse er en database over evidensbaserte retningslinjer etter initiativ fra det amerikanske helsedepartementet. Tjenesten tilbyr lenker til retningslinjer i fulltekst, eller informasjon om hvordan en kan bestille retningslinjen i fulltekst. Alle resymeer kan lastes ned på PDA.
 • NICE guidance
  Her kan du søke etter retningslinjer godkjent for bruk i Storbritannia. Samtlige retningslinjer i databasen bygger på en systematisk innsamling av vitenskapelig dokumentasjon og kan lastes ned fra nettet i fulltekst.
 • Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
  SIGN har som mål å bedre kvaliteten på helsetjenestene i Skottland gjennom å utvikle nasjonale kliniske retningslinjer basert på tilgjengelig vitenskapelig kunnskap. Retningslinjene omfatter en rekke medisinske fagfelt.
 • New Zealand Guideline Group (NZGG)
  Omfattende database med kliniske retningslinjer inne en rekke medisinske fagfelt. Alle retningslinjene er tilgjenglig i fulltekst.
 • Clinical Evidence
  Engelsk tjeneste som etter grundige litteratursøk og vurdering av forskningen, deler ulike behandlinger inn i seks kategorier på en skala fra “nyttig”, via “sannsynligvis ikke nyttig”, til ”skadelig”.

 

(http://www.helsebiblioteket.no/224519/nettsteder-med-internasjonale-retningslinjer)