• Før jeg ved, hvad jeg skal undersøge, kan jeg ikke vide, hvordan jeg skal gjøre det.

  (Jette Fog 1979)

 • Nøkkelen til å identifisere forbedring er målinger   

  Benneyan, Lloyd, Plsek (2003)

 • ”Antakelse”, er alle feils mor.

  (Ukjent)

 • De som behandler pasienter må følge med i og forsøke å lære av sine egne data for å bedre de tjenester de gir.

  Raymond G.Carey (2002)

 • Du kan ikke kontrollere bølgene, men du kan lære deg å surfe.

  (Ukjent)

 • For å få noe gjort trenger man ikke tid - men tidsfrister

  (Magne Nylenna)

 • Du dissikerer ikke en sangfugl for å finne sangens opprinnelse.

  Joseph Brodsky

 • Ikke all utvikling er forbedring.

  (Ukjent)   

 • Med stor tvil kommer stor forståelse, med liten tvil kommer liten forståelse.

  (Kinesisk ordtak)

 • If you do what you’ve always done
  you will get what you’ve always got.

  (Paul Plsek)

 • Hvis du stanger hodet mot veggen, bør du se deg om etter døren.

  (G. Hernes)

 • Ikkje noko er kvassare enn odden av ein ny tanke!

  (Olav Duun)

 • Utvikling er et fint ord. Men forandring er dens drivkraft, og forandringen har sine fiender.

  (Robert Kennedy)

 • Tenke det; ønske det; ville det med; men gjøre det!

  (H. Ibsen)

 • Behandler du andre som om de var det de burde ha vært,
  hjelper du dem til å bli det de er i stand til å bli.

  (Goethe)

 • Vi bruker ofte så mye tid på å mestre problemer på vår vei at vi bare har en svak fornemmelse av hva som er virkelig viktig for oss.

  (Peter Senge)

 • All forbedring krever forandring, men det er ikke all forandring som er forbedring.

  (Benneyan, Lloyd, Plsek (2003)

 • Det er en stor fordel å gjøre de feilene man lærer av, ganske tidlig.

  (Winston Churchill)

 • Enhver modell er feil, men noen modeller er nyttige.

  (Ukjent)

 • Vanlig folkevett er ikke så vanlig.

  (Voltaire)

 • Fakta slutter ikke å eksistere
  bare fordi de oversees.

  (Aldous Huxley)

 • Det er meget lettere å se til høyre og venstre enn inn i seg selv.

  (Søren Kirkegaard)

 • Entusiasme er jordens vakreste ord.

  (Christian Morgenstern)

 • Gjør det så enkelt som mulig, men heller ikke enklere

  (Albert Einstein)

 • Statistikk er som fortepper i et teater. Det spennende er det som skjuler seg bak det.

  (Lars Erik Skovgård)

 • Hvis vi leder slik vi alltid har ledet vil vi ankomme fremtiden med de organisasjonene og systemene vi allerede har.

  (Paul Plsek)

 • Metode er hukommelsens mor.

  (Thomas Fuller)

 • Utfordringen ligger ikke i å se det ingen ser, men å tenke det ingen har tenkt om det alle ser.

  (Schopenhauer)

 • Det er vår egen fantasi- og intet annet- som setter grenser for hvor langt vi kan håpe på å nå i fremtiden.

  (Charles F. Kettering)

 • Tilfeldighet er ord uten mening; intet kan eksistere uten en årsak.

  (François de Voltaire)

 • Jeg ser det ikke før jeg tror det.

  (Kal E. Weick)

 • En mann som gjør en feil og ikke retter på den, gjør nok en feil.

  (Konfucius)

 • I have not failed.
  I’ve just found 10 000 ways that won’t work.

  (Thomas Edison)

 • Ett er et sjøkart å forstå,
  Et annet er skip å føre.

  (Holberg)

 • Målinger driver forbedringene!

  (Ukjent)

 • Risikoanalyser gjør det mulig å være etterpåklok på forhånd!

  (Ukjent)

shadow

Tilgjengelighet, en dimensjon av kvalitet

I Nasjonal kvalitetsstrategi står det at «God kvalitet forutsetter at ressursene i det samlede tjenestetilbudet er tilgjengelige og fordelt slik at alle har samme mulighet for å oppnå et godt resultat. Rettferdig fordeling betyr at brukere har likest mulig tilgang på sosial- og helsetjenester uavhengig av kjønn, sosial status og bosted.»

 

Prioriteringer

Prioriteringsveilederne skal være et bidrag i den kliniske hverdagen når spesialisthelsetjenesten skal prioritere hvilke pasienter som skal få rett til prioritert helsehjelp og hvilke som må vente. Dette skal bidra til at de sykeste får hjelp først, at de som trenger det mest får behandling i tide og beslutninger tas med større grad av trygghet.


Helsebiblioteket.no | Ansv. redaktør: Prof. dr.med. Magne Nylenna | Om oss
Tlf.: 464 00 486 | E-post: redaksjonen@helsebiblioteket.no | Vilkår for bruk
Facebook-ikon Følg oss på Facebook  |  Twitter-ikon Følg oss på Twitter