• De som behandler pasienter må følge med i og forsøke å lære av sine egne data for å bedre de tjenester de gir.

  Raymond G.Carey (2002)

 • Ikkje noko er kvassare enn odden av ein ny tanke!

  (Olav Duun)

 • Ikke all utvikling er forbedring.

  (Ukjent)   

 • Det er vår egen fantasi- og intet annet- som setter grenser for hvor langt vi kan håpe på å nå i fremtiden.

  (Charles F. Kettering)

 • Entusiasme er jordens vakreste ord.

  (Christian Morgenstern)

 • Enhver modell er feil, men noen modeller er nyttige.

  (Ukjent)

 • For å få noe gjort trenger man ikke tid - men tidsfrister

  (Magne Nylenna)

 • Du dissikerer ikke en sangfugl for å finne sangens opprinnelse.

  Joseph Brodsky

 • ”Antakelse”, er alle feils mor.

  (Ukjent)

 • Vi bruker ofte så mye tid på å mestre problemer på vår vei at vi bare har en svak fornemmelse av hva som er virkelig viktig for oss.

  (Peter Senge)

 • Fakta slutter ikke å eksistere
  bare fordi de oversees.

  (Aldous Huxley)

 • Statistikk er som fortepper i et teater. Det spennende er det som skjuler seg bak det.

  (Lars Erik Skovgård)

 • Behandler du andre som om de var det de burde ha vært,
  hjelper du dem til å bli det de er i stand til å bli.

  (Goethe)

 • If you do what you’ve always done
  you will get what you’ve always got.

  (Paul Plsek)

 • Utfordringen ligger ikke i å se det ingen ser, men å tenke det ingen har tenkt om det alle ser.

  (Schopenhauer)

 • Det er en stor fordel å gjøre de feilene man lærer av, ganske tidlig.

  (Winston Churchill)

 • Du kan ikke kontrollere bølgene, men du kan lære deg å surfe.

  (Ukjent)

 • Tilfeldighet er ord uten mening; intet kan eksistere uten en årsak.

  (François de Voltaire)

 • I have not failed.
  I’ve just found 10 000 ways that won’t work.

  (Thomas Edison)

 • Risikoanalyser gjør det mulig å være etterpåklok på forhånd!

  (Ukjent)

 • Ett er et sjøkart å forstå,
  Et annet er skip å føre.

  (Holberg)

 • Tenke det; ønske det; ville det med; men gjøre det!

  (H. Ibsen)

 • Før jeg ved, hvad jeg skal undersøge, kan jeg ikke vide, hvordan jeg skal gjøre det.

  (Jette Fog 1979)

 • Vanlig folkevett er ikke så vanlig.

  (Voltaire)

 • Med stor tvil kommer stor forståelse, med liten tvil kommer liten forståelse.

  (Kinesisk ordtak)

 • Målinger driver forbedringene!

  (Ukjent)

 • Hvis vi leder slik vi alltid har ledet vil vi ankomme fremtiden med de organisasjonene og systemene vi allerede har.

  (Paul Plsek)

 • Hvis du stanger hodet mot veggen, bør du se deg om etter døren.

  (G. Hernes)

 • En mann som gjør en feil og ikke retter på den, gjør nok en feil.

  (Konfucius)

 • Nøkkelen til å identifisere forbedring er målinger   

  Benneyan, Lloyd, Plsek (2003)

 • Jeg ser det ikke før jeg tror det.

  (Kal E. Weick)

 • Metode er hukommelsens mor.

  (Thomas Fuller)

 • Gjør det så enkelt som mulig, men heller ikke enklere

  (Albert Einstein)

 • Det er meget lettere å se til høyre og venstre enn inn i seg selv.

  (Søren Kirkegaard)

 • All forbedring krever forandring, men det er ikke all forandring som er forbedring.

  (Benneyan, Lloyd, Plsek (2003)

 • Utvikling er et fint ord. Men forandring er dens drivkraft, og forandringen har sine fiender.

  (Robert Kennedy)

shadow

Tilgjengelighet, en dimensjon av kvalitet

I Nasjonal kvalitetsstrategi står det at «God kvalitet forutsetter at ressursene i det samlede tjenestetilbudet er tilgjengelige og fordelt slik at alle har samme mulighet for å oppnå et godt resultat. Rettferdig fordeling betyr at brukere har likest mulig tilgang på sosial- og helsetjenester uavhengig av kjønn, sosial status og bosted.»

 

Prioriteringer

Prioriteringsveilederne skal være et bidrag i den kliniske hverdagen når spesialisthelsetjenesten skal prioritere hvilke pasienter som skal få rett til prioritert helsehjelp og hvilke som må vente. Dette skal bidra til at de sykeste får hjelp først, at de som trenger det mest får behandling i tide og beslutninger tas med større grad av trygghet.


Helsebiblioteket.no | Ansv. redaktør: Prof. dr.med. Magne Nylenna | Om oss
Tlf.: 464 00 486 | E-post: redaksjonen@helsebiblioteket.no | Vilkår for bruk
Facebook-ikon Følg oss på Facebook  |  Twitter-ikon Følg oss på Twitter