shadow

Alle preparater i Norge

Felleskatalogtekst:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 Piller3

Pakningsvedlegg:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

illustrasjonsfoto: stock.xchng

Nevrologi

Retningslinjer

PasientinformasjonOppsummert forskning

Nyttige nettsiderAktuelt

Kolinesterasehemmere kan gi en bedre hverdag ved Parkinsons sykdom og demens (Cochrane)

Personer med Parkinsons sykdom og demens kan få en bedre hverdag med kolinesterasehemmere, ifølge en ny Cochrane-rapport. Legemidlene ser ikke ut til å gi effekt hos pasienter med Lewylegeme-demens, eller hos pasienter med Parkinson uten demens. [ 24.04.2012]

Antiepileptika - praktisk pasientinformasjon på norsk

Avdeling for kompleks epilepsi ved Oslo universitetssykehus har utarbeidet en pasientbrosjyre samt informasjon om de enkelte antiepileptika. Du finner lenker til denne informasjonen i Helsebiblioteket. [ 28.12.2011]

Hjerne, blå bakgrunn

Lær om måling av lamotriginkonsentrasjon i blod (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Bruk av kombinerte p-piller kan føre til at serumkonsentrasjonen av lamotrigin faller. Det samme skjer under svangerskap. Det er stor interindividuell variasjon i farmakokinetikk. [ 04.10.2011]


Helsebiblioteket.no | Ansv. redaktør: Prof. dr.med. Magne Nylenna | Om oss
Tlf.: 464 00 486 | E-post: redaksjonen@helsebiblioteket.no | Vilkår for bruk
Facebook-ikon Følg oss på Facebook  |  Twitter-ikon Følg oss på Twitter