5.1 Polypper og kreft

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2089
 • ISBN - 9788280812933
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.08.2013
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Det er to hovedkategorier av polypper i tykktarmen – hyperplastiske polypper og adenomer.

Hyperplastiske polypper er ikke-neoplastiske og har ikke malignitetspotensiale. Unntaket er hyperplastisk polypposesyndrom (HPS), hvor det er økt risiko for kreftutvikling i tykktarm (41) (evidensgrad C).

Adenomene er neoplastiske med et potensiale for utvikling til kreft.

De fleste tilfeller av kolorektalcancer (CRC) utvikles fra adenomer, men de færreste adenomer (<10%) blir til cancer. 2/3 av adenomene viser tegn til regresjon i løpet av 2-3 år (41-43). Inntil 25% av 50-årige og halvparten av 70-årige nordmenn har adenomer (45). Potensialet for forebygging av CRC ved polyppektomi er større i venstre enn i høyre colonhalvdel (46). Risikoen for CRC er avhengig av lesjonens størrelse, arkitektur og dysplasigrad (47). Komplett fjerning av et adenom er derfor viktigere jo større adenomet er (48;49).

Morfologi
Adenomer inndeles etter arkitektur i tubulære, tubulovilløse, villøse og ”serrated adenoma”, og graderes etter grad av atypi/dysplasi. ”Serrated polyps” er karakterisert ved sagtann-lignende slimhinneoverflate og omfatter et spekter av polypper fra ordinære hyperplastiske polypper til ”serrated” adenomer. Det er foreløpig mye uavklart med hensyn til ”serrated polyps” og kreftrisiko (50).

Tabell I: Klassifisering av lesjoner:

 

Betegnelse anbefalt av WHO (51)

Tidligere betegnelse

TNM klassifisering

Kommentar

A

Adenom med lavgradig intraepitelial neoplasi

Adenom med lett-moderat dysplasi

 

 

B

Adenom med høygradig intraepitelial neoplasi

Adenom med grov dysplasi/carcinoma in situ

pTis

 

C

Intramukosal neoplasi

Intramukosalt adenokarsinom

pTis

Infiltrasjon i lamina propria/ muscularis mucosae, men ikke ned i submucosa

D

Adenokarsinom

Adenokarsinom

pT1

Infiltrasjon i submucosa

Ad. C: Sjelden tilstand, behandles som B. Diagnosen kan ikke stilles på biopsier. Disse oppfattes som premaligne fordi det per definisjon ikke forekommer lymfeknutemetastaser siden det ikke er lymfekar i lamina propria.