Forside  5 Polypper, inklusiv dysplasi ved ulcerøs kolitt  

5 Polypper, inklusiv dysplasi ved ulcerøs kolitt

5.1 Polypper og kreft

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 4. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2283
 • ISBN - 978-82-8081-367-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 24.02.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Det er tre hovedkategorier av polypper i tykktarmen – hyperplastiske polypper, adenomer og sagtaggede (serrated) polypper (adenomer/hyperplastiske).

Hyperplastiske polypper er ikke-neoplastiske og har ikke malignitetspotensiale. Unntaket er hyperplastisk polypposesyndrom (HPS), hvor det er økt risiko for kreftutvikling i tykktarm (40) (evidensgrad C).

Adenomene er neoplastiske med et potensiale for utvikling til kreft.

De fleste tilfeller av kolorektalcancer (CRC) utvikles fra adenomer, men de færreste adenomer (< 10 %) blir til cancer. 2/3 av adenomene viser tegn til regresjon i løpet av 2–3 år (41–43). Inntil 25 % av 50-årige og halvparten av 70-årige nordmenn har adenomer (44). Potensialet for forebygging av CRC ved polyppektomi er større i venstre enn i høyre colonhalvdel (45). Risikoen for CRC er avhengig av lesjonens størrelse, arkitektur og dysplasigrad (46). Komplett fjerning av et adenom er derfor viktigere jo større adenomet er (47; 48).

Morfologi

Adenomer inndeles etter arkitektur i tubulære, tubulovilløse, villøse og «serrated adenoma», og graderes etter grad av atypi/dysplasi. «Serrated polyps» er karakterisert ved sagtann-lignende slimhinneoverflate og omfatter et spekter av polypper fra ordinære hyperplastiske polypper til «serrated» adenomer. Det er foreløpig mye uavklart med hensyn til «serrated polyps» og kreftrisiko (49).

Tabell I: Klassifisering av lesjoner:

 

Betegnelse anbefalt av WHO (50)

Tidligere betegnelse

TNM klassifisering

Kommentar

A

Adenom med lavgradig intraepitelial neoplasi

Adenom med lett-moderat dysplasi

 

 

B

Adenom med høygradig intraepitelial neoplasi

Adenom med grov dysplasi/carcinoma in situ

pTis

 

C

Intramukosal neoplasi

Intramukosalt adenokarsinom

pTis

Infiltrasjon i lamina propria/ muscularis mucosae, men ikke ned i submucosa

D

Adenokarsinom

Adenokarsinom

pT1

Infiltrasjon i submucosa


Ad. C: Sjelden tilstand, behandles som B. Diagnosen kan ikke stilles på biopsier. Disse oppfattes som premaligne fordi det per definisjon ikke forekommer lymfeknutemetastaser siden det ikke er lymfekar i lamina propria.