shadow

Viktige kreftressurser

Norsk onkologisk forening

Kreftforeningen

Helsedirektoratet - Ansvarlige for utgivelse av Nasjonale handlingsprogam med retningslinjer for ulike kreftformer.

Kreftsykepleiere - Faggruppe som tilhører sykepleierforbundet

Oncolex - Nasjonalt oppslagsverk for diagnostikk og behandling av kreft - Oncolex er et oppslagsverk for onkologisk helsepersonell med prosedyrer innen diagnostikk og behandling av kreft. Prosedyrene følger oppdaterte nasjonale standarder utarbeidet av fagmiljøene og myndighetene i fellesskap. Tjenesten er utviklet i regi av Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF (RR HF) og Helse-Sør.

Cytostatikaboken - Hensikten med boken er å gi en praktisk veiledning i medikamentell kreftbehandling. Institutt for farmakoterapi, UiO. Den Norske Kreftforening.

Ansvarlig for oppdatering av siden
10.04.2007

Anne Hilde Røsvik
Cand. scient fysiologi, Prosjektleder
Helsebiblioteket

Ta kontakt | Les mer

Retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i skjoldbrukskjertel


Helsebiblioteket.no | Ansv. redaktør: Prof. dr.med. Magne Nylenna | Om oss
Tlf.: 464 00 486 | E-post: redaksjonen@helsebiblioteket.no | Vilkår for bruk
Facebook-ikon Følg oss på Facebook  |  Twitter-ikon Følg oss på Twitter