Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer, 2019

IS-nr 2747
ISBN 978-82-8081-530-9
Status Publisert
Revidert dato 01.01.2019
Publiseringsdato 01.01.2003
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Forfatter(e) Holte, Kolstad, Fagerli, Fosså, Østenstad et. al.
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer