(http://www.helsebiblioteket.no/databaser/alle-databaser/pdq-evidence)