Alzheimer Europe

(http://www.helsebiblioteket.no/eldre/organisasjoner/alzheimer-europe)