Nasjonalforeningen for folkehelsen - Demens

(http://www.helsebiblioteket.no/eldre/organisasjoner/nasjonalforeningen-for-folkehelsen-demensliv)