Norsk Selskap for Aldersforskning

(http://www.helsebiblioteket.no/eldre/organisasjoner/norsk-selskap-for-aldersforskning)