NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

(http://www.helsebiblioteket.no/eldre/organisasjoner/nsfs-faggruppe-for-sykepleiere-i-geriatri-og-demens)