(http://www.helsebiblioteket.no/endokrinologi/organisasjoner)