Andre relevante fagprosedyrer

Prosedyrer som publiseres som «andre relevante» på dette nettstedet har vært gjennom normal godkjenningsordning i eget helseforetak før de brukes på pasienter. De er ikke laget etter minstekravene for kunnskapsbaserte prosedyrer som er beskrevet på dette nettstedet og heller ikke kvalitetskontrollert av sekretariatet for nettverket. 

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/andre-relevante-fagprosedyrer)