Brannskadebehandling av barn

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/brannskadebehandling-av-barn)