Implementering

Kunnskapsbaserte fagprosedyrer er kvalitetsforbedringsarbeid som skal bidra til å redusere ulikhet i klinisk praksis. Dette innebærer at prosedyrene må implementeres i virksomheten.

Her finner du nyttig informasjon om implementering.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten utarbeidet i 2015 en systematisk oversikt om Effekt av tiltak for implementering av kliniske retningslinjer. Den systematiske oversikten oppsummerer forskning på effekt av tiltak rettet mot helsepersonell, for implementering av faglige retningslinjer.

National Institute of Health and Clinical Excelence (NICE) er en av verdens mest erfarne organisasjoner innen utvikling av retningslinjer og systemer for å øke bruken av disse, samt arbeid med kvalitetsforbedring.

 

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/implementering)