Innmelding av ny prosedyre

På denne siden kan du melde inn planlagte eller påbegynte fagprosedyrer som ønskes delt via nettverket. Benytt skjemaet under.

Avsender
(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/innmelding-av-pabegynt-prosedyre)