Innmelding av ny prosedyre

På denne siden kan du melde inn planlagte eller påbegynte fagprosedyrer som ønskes delt på nettsiden. Innmeldingen vil bli vurdert, og du vil få beskjed om den vil bli tatt inn i samlingen. Se informasjon om koordinering av prosedyrenettsidene.

Avsender
(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/innmelding-av-pabegynt-prosedyre)