Lage og oppdatere fagprosedyrer

Vi i nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer ønsker oss flere prosedyrer. Har du lyst til å bidra? Her kan du finne ut hvordan en prosedyre lages og oppdateres.

Metode for utarbeidelse av en fagprosedyre

Ved og dele og koordinere kan vi unngå dobbeltarbeid samtidig som det blir bedre kvalitet på innholdet. Sekretariatet for fagprosedyrer støtter deg på veien. Her finner du alt du trenger å vite om for oss hvordan vi kan hjelpe deg.

Metodebeskrivelse

Oppdatering av fagprosedyre

Fagprosedyrene skal følge minstekravene oppdateres innen 3 år etter forrige litteratursøk. Det er organisasjonen som har ansvaret for oppdateringen. Anbefalt fremgangsmåte finner du her.

Oppdatering

Litteratursøk

Fremgangsmåte for å sikre gode litteratursøk som skal danne kunnskapsgrunnlaget for fagprosedyren. Her finner du mer informasjon om litteratursøk.

Litteratursøk

Skrivetips

Fagprosedyrene skal ha klart språk. Det betyr at det er utformet slik at mottakerne lett forstår hva som menes og at prosedyren oppfattes som brukervennlig.

Skrivetips
(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/lage-og-oppdatere-fagprosedyrer)