Om fagprosedyrer

Om fagprosedyrearbeidet

Koordinering av prosedyrene på nettsidene gjøres av Oslo universitetssykehus.

Information in English

Many hospitals in Norway wish to collaborate and share clinical procedures and guidelines. This website helps health professionals to produce and share evidence-based clinical procedures and guidelines of high-quality.

Information in English
(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/om-fagprosedyrer)