Om fagprosedyrer

Om fagprosedyrearbeidet

Koordinering av prosedyrearbeidet på nettsidene gjøres fra januar 2018 av Oslo universitetssykehus.

Information in English

This web site helps Norwegian health professionals to produce and share evidence-based clinical procedures.

Information in English
(/fagprosedyrer/om-fagprosedyrer)