Om Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer bistår helseforetak og helsepersonell i å lage gode fagprosedyrer innen viktige områder.

Nettverket

Nettverket koordineres av Helse Bergen og Oslo universitetssykehus.

Trenger du hjelp?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss for å få bistand til å lage, oppdatere eller koordinere arbeidet med fagprosedyrer ved ditt arbeidssted.

Information in English

Many hospitals in Norway wish to collaborate and share clinical procedures and guidelines. This website helps health professionals to produce and share evidence-based clinical procedures and guidelines of high-quality.

Information in English
(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/om-nettverk-for-kunnskapsbaserte-fagprosedyrer)