Nettverket koordineres av Helse Bergen og Oslo universitetssykehus, og fagprosedyrene publiseres på Helsebiblioteket.no.

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/om-nettverk-for-kunnskapsbaserte-fagprosedyrer/nettverket)