(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/om-nettverk-for-kunnskapsbaserte-fagprosedyrer/prosedyrenettverkets-rad/bibliotekargruppen)