Uønskede hendelser - forebygge gjenglemte gjenstander under kirurgiske inngrep

Status: påbegynt

Eier:Helse Stavanger

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Formålet er å bidra til standardisering og kvalitetsforbedring av kontrollrutiner for kompresser, tupfere, nåler ol.

Pasientgruppe

Alle pasienter som gjennomgår kirurgiske inngrep

Målgruppe

Operasjonssykepleiere

Godkjenner

Marit Halonen Christiansen

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Maren Tande, Elisabeth Tiberg

Prosedyregruppens veileder

Ida Helene Mykkeltveit

Innmelding i samråd med

Anne Dalheim

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/Forebygge-gjenglemte-gjenstander-under-kirurgiske-inngrep)