Alveolær rekrutteringsmanøver

Status: påbegynt

Eier:Sykehuset i Vestfold

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Den siste tiden har det vært stort fokus på «lung protective ventilation strategies». Dette er strategier som omhandler bruk av PEEP, lave tidalvolum, lav Fi02 og alveolær rekrutteringsmanøver (ARM). Gjennom erfaring ser man at ARM ikke benyttes konsekvent, og at det råder en usikkerhet blant anestesipersonell om når og hvordan det skal utføres. Systematiske søk viser at det ikke finnes en nasjonal retningslinje.

Pasientgruppe

Voksne pasienter (over 18 år) i generell anestesi. Pasientene skal være lungefriske og normovoleme.

Målgruppe

Anestesipersonell

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Cecilie Tsesmetsis, Cathrine Tolpinrud

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/alveolaer-rekrutteringsmanover)