Artrose - behandling i sykehjem

Status: påbegynt

Eier:Fedje kommune

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Artrose er en hyppig forekommende sykdom som fører til redusert funksjonsnivå, smerter og nedsatt livskvalitet. Prosedyren skal gi kunnskap til å forbedre funksjonsnivået, lindre smerter og øke deltakelsesnivået hos pasienten.

Pasientgruppe

Personer med artrose

Målgruppe

Ansatte i pleieinstitusjon og i hjemmetjenesten

Høringsinstanser

Ikke bestemt

Godkjenner

Heniz Diel

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Nadine Gutte-Preusse

Prosedyregruppens veileder

Nadine Gutte-Preusse

Innmelding i samråd med

Nadine Gutte-Preusse

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/artrose-behandling-i-sykehjem)