Barnepalliasjon ved ønske om hjemmedød - barnesykepleierfunksjonen

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Hvert år dør om lag 300 barn i Norge. Forskning viser at barn har det best mulig hjemme, og det bør gis mulighet for hjemmebasert spesialisert behandling og omsorg i livets siste fase. Det er ønskelig at fagprosedyren skal sikre at barn får palliativ behandling og omsorg i eget hjem når det er ønsket av barnet selv og av barnets familie.

Pasientgruppe

Barn fra 0-18 år med livstruende eller livsbegrensende sykdom. Barnesykepleierens målgruppe inkluderer også barnets omsorgspersoner, søsken og øvrig familie

Målgruppe

Barnesykepleiere med ansvar for organisering av barnepalliasjon, i samarbeid med kontaktlege, psykolog, sosionom og eventuelle andre yrkesgrupper

Godkjenner

Vigdis Ziener

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Kristin Hallerud Lindell, Camilla Kristiansen

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/barnepalliasjon-ved-onske-om-hjemmedod-barnesykepleierfunksjonen)