Fagprosedyrer - utarbeidelse og koordinering i sykehus

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Målet er å få fjernet dubletter av prosedyrer og å få laget gode fagprosedyrer som er lettfattelige, visuelle samt lette å lære og slå opp i.

Målgruppe

Helsepersonell som skal lage og koordinere fagprosedyrer

Høringsinstanser

Høring blir vurdert når arbeidet er ferdig.

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Anèe Hvass

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/fagprosedyrer-utarbeidelse-og-koordinering-i-sykehus)