Helsepersonells rolle i åndelig og eksistensiell omsorg i møte med pasienter

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Prosedyren er viktig fordi mange helsepersonell er usikre i møte med pasienter og pårørendes behov for åndelig og eksistensiell omsorg. Det er viktig å tydeliggjøre helsepersonells ansvar og gi konkrete hjelpemidler - for eksempel gode spørsmål som åpner for samtale, og å legge føringer for hvordan det kan dokumenteres i pasientjournalen. Dette vil samlet gi trygghet til helsepersonell om at åndelig og eksistensiell omsorg skal være en integrert del av pasientbehandlingen og hjelpe dem til å se hvordan dette kan se ut i praksis.

Pasientgruppe

Åndelig og eksistensiell omsorg er relevant for alle pasientgrupper, men behovet vil muligens være enda større for pasienter med mer alvorlige lidelser, eller ved behov for behandling over litt tid.

Målgruppe

Alt helsepersonell som opplever at behovet for åndelig og eksistensiell omsorg er til stede.

Høringsinstanser

Det dannes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra prestetjenesten, likeverdigehelsetjenester og helsepersonell med engasjement rundt åndelig omsorg fra ulike avdelinger og med ulike profesjoner.

Godkjenner

Sølvi Andersen, ass.dir.

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Ingrid Vassli Flateby, rådgiver seksjon for pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/helsepersonells-rolle-i-andelig-og-eksistensiell-omsorg)