Kompresjon - legging av kompresjonsbandasje

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Målgruppe

Leger og sykepleiere

Høringsinstanser

Alle avdelinger i OUS, HelseBergen og UNN

Godkjenner

Fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Stina Gundersen

Prosedyregruppens veileder

Stina Gundersen

Innmelding i samråd med

Karin Borgen

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/kompresjon-legging-av-kompresjonsbandasje)