Kraniofacial kirurgi – pre- og postoperativ sykepleie til barn

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Ønsker å sikre felles rutiner, oppfølgning og behandling av barn (0-18 år) som får eksterne stag og skruer i ansikt og hodebunnen. Gjelder spesielt å sikre god preoperativ informasjon og forberedelse til barn og deres pårørende, samt tverrfaglig oppfølgning.

Pasientgruppe

Barn 0-18 år

Målgruppe

Leger og sykepleiere

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tveit eller avdelingsleder Jarle Henriksen

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Silje Helene Krabbe

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/kraniofacial-kirurgi-pre-og-postoperativ-sykepleie-til-barn)