Pasient- og pårørendeopplæring i gruppe - planlegging og gjennomføring

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

I og med at pasient- og pårørendeopplæring er en av de fire lovpålagte oppgavene i sykehus, bør det finnes en kunnskapsbasert prosedyre, som standardiserer og sikrer kvaliteten på opplæring i grupper til pasienter og pårørende. Det vil gjøre det enklere å etablere opplæring til pasienter og pårørende som trenger det, noe som bidrar til likeverdige helsetjenester.

Pasientgruppe

Alle pasientgrupper med behov for opplæring i gruppe

Målgruppe

Alt helsepersonell som skal etablere eller utvikle opplæring i gruppe for pasienter og/eller pårørende

Godkjenner

Viseadministrerende direktør Lisbeth Sommervoll

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

Innmelding i samråd med

Karin Borgen

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/pasient-og-parorendeopplaering-i-gruppe)