Reernæringssyndrom / refeeding syndrome

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Reernæringssyndrom er en alvorlig, men ofte oversett tilstand som kan ramme pasientene. Det manifesterer seg med akutte væske- og elektrolyttforstyrrelser når man reernærer en underernært person parenteralt, enteralt eller oralt etter en periode med for lavt næringsinntak.

Pasientgruppe

Reernæringssyndrom rammer underernærte pasienter med diagnoser og symptomer som f.eks. følgende: anorexia nervosa, marasmus eller kwashiorkor, etter lengre faste, pasienter mer enn 10 % vekttap over flere måneder, ikke ernært på 7-10 dager og tegn på stress og mangler, kronisk underernæring/feilernæring, kronisk sykdom som fører til underernæring (kreft eller kakeksi, KOLS, lever cirrhose), underernærte eldre, kronisk alkoholisme, diaré og oppkast, pasienter med akutt lavt inntak siste uker eller måneder for eksempel kirurgiske pasienter, pasienter med stort vekttap hos obese inkludert etter duodenal-switch operasjon

Målgruppe

Helsepersonell som vurderer pasientens væske- og ernæringsstatus

Høringsinstanser

Klinisk ernæringsfysiologer på ulike sykehus i landet - Ernæringsrådet - Kiarash Tazmini, lege og stipendiat ved Diakonhjemmet sykehus og OUS, Ullevål

Godkjenner

Fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Klinisk ernæringsfysiolog Sedegheh Gharagozlian

Prosedyregruppens veileder

Klinisk ernæringsfysiolog Sedegheh Gharagozlian

Innmelding i samråd med

Karin Borgen

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/reernaeringssyndrom-refeeding-syndrome)