Sårbehandling av barn med brannskader

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Hensikten med prosedyren er å: - sikre felles rutiner og behandling av alle barn (mellom 0-18 år) med brannskader. - sikre at brannskadde barn får tilrettelagt sykepleie av høy kvalitet tilpasset sitt behov. - tilstrebe trygge barn og pårørende. - forebygge komplikasjoner som fører til forsinket tilheling. - sikre god smertelindring.

Pasientgruppe

Målgruppen er barn og unge med brannskader og deres pårørende. Det vil bli lagt hovedvekt på sårbehandling og helhetlig sykepleie til denne pasientgruppen.

Målgruppe

Sykepleiere, spesialsykepleiere, hjelpepleiere og barnepleiere

Høringsinstanser

Prosedyren sendes til intern høring til fagutviklingssykepleiere, fag- og forskningssykepleiere, seksjonsledere og utvalgte sykepleiere i kirurgisk avdeling for barn. Den planlegges å sendes på formell høring i Oslo universitetssykehus i lederlinjen via koordinatorer til klinikker som det er relevant for, samt utvalgte plastikkirurger. Den vil også bli sendt eksternt til sykehus som det er av interesse for, bl.a. Haukeland.

Godkjenner

Kjell Magne Tveit, fagdirektør

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Line Skaara Olsen, Karin Kvande Anda, Silje Frøystadvåg Skovdahl, Anne-Lise Seipajærvi

Prosedyregruppens veileder

Silje Helen Krabbe, Line Skaara Olsen

Innmelding i samråd med

Karin Borgen

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/sarbehandling-av-barn-med-brannskader)