Skjoldbruskkjertelkreft - oppfølging av pasienter som blir behandlet med radioaktiv jod

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Det foreligger behov for veldokumenterte tiltak

Pasientgruppe

Pasienter med skjoldbruskkjertelkreft som blir behandlet med radioaktiv jod

Målgruppe

Leger og sykepleiere

Høringsinstanser

Skal på formell høring i Oslo universitetssykehus. Ønskes også hørt i Helse Bergen.

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Kjersti Tveten

Prosedyregruppens veileder

Kjersti Stokke

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/skjoldbruskkjertelkreft-oppfolging-av-pasienter-som-blir-behandlet-med-radioaktiv-jod)