Smaksforandringer ved medikamentell kreftbehandling - cytostatika (kjemoterapi, cellegift, immunterapi, antistoffer)

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Det finnes ingen kunnskapsbaserte råd til pasienter.

Pasientgruppe

Pasienter som mottar cellegift, immunterapi og antistoffer, både i kurativ og palliativ setting

Målgruppe

Helsepersonell og pasienter

Høringsinstanser

OUS

Godkjenner

Ikke avgjort

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Caroline Breivik, Kreftklinikken

Prosedyregruppens veileder

Kjersti Stokke, Kreftklinikken

Innmelding i samråd med

Kjersti Stokke, Kreftklinikken

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/smaksforandringer-ved-medikamentell-kreftbehandling-cytostatika-kjemoterapi-cellegift-immunterapi-antistoffer)