Temperaturmåling

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Det finnes ikke en slik prosedyre pr. i dag. Feil måling, apperatur og målemetoder kan gi dårlig behandling og kan i noen tilfeller være katastrofalt. Prosedyren blir koblet med prosedyrene: Kreft-feber - temperaturmåling ved neutropeni/neutropene pasienter (OUS), Hypotermi perioperativt - forebygging og behandling (OUS) og SpotOn temperaturmåling (Helse Bergen). I tillegg vil vi følge tilsvarende arbeid på www.kliniskeretningslinjer.dk.

Pasientgruppe

Alle pasienter over 18 år

Målgruppe

Alt helsepersonell

Høringsinstanser

Alle klinikker i OUS, Helse Bergen

Godkjenner

Kjell Magne Tveit, fagdirektør

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Hildegunn Frøysa

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/temperaturmaling)