Skriv ut artikkel|Åpne som pdf

Naltrexonvedlikeholdsbehandling for opiatavhengige

– Oral naltrexone maintenance treatment for opioid dependence

11.05.2011 | Andreas Wedervang-Resell

Her vises det til en Cochranerapport av 13 studier med 1158 deltagere. Naltrexon var sammenliknet med placebo og ikkefarmakologisk behandling/psykoterapi.

Det ble ikke funnet signifikante forskjeller i effektmålene, tilbakefall til opiatmisbruk eller fortsettelse av behandling. Eneste signifikante resultat var færre gjeninnsettelser i fengsel (RR 0.47), men resultatene kom bare fra 2 studier.

Behandling med Naltrexon viste ingen statistisk signifikant forskjell fra psykoterapi. Naltrexon var ikke bedre enn benzodiazepiner eller buprenorfin (Subutex) med henblikk på frafall eller bivirkninger. Bare 28 % av de behandlede gjennomførte behandlingperioden som varierte fra 6 til 12 måneder. 

Forfatterne konkluderer med at behandling med Naltrexon ikke er statistisk signifikant bedre enn andre behandlingsformer, men også at det ikke foreligger nok kunnskap til å gi en tilfredsstillende evaluering av bruken av Naltrexon.

Vedlikeholdsbehandling med Naltrexon kan ennå ikke ses som vitenskapelig bedre enn andre behandlingsformer.

Del saken|

Helsebiblioteket.no | Ansv. redaktør: Prof. dr.med. Magne Nylenna | Om oss
Tlf.: 464 00 486 | E-post: redaksjonen@helsebiblioteket.no | Vilkår for bruk
Facebook-ikon Følg oss på Facebook  |  Twitter-ikon Følg oss på Twitter