Aktueltarkiv

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Viser 1 - 20 av totalt 35
 • Eng med hundekjeks

  Sommer og forgiftninger

   - Sommer og ferietid betyr mange gleder og gode opplevelser, men er også forbundet med typiske forgiftningsfarer.

 • Nyhetsbrev om emnesiden forgiftninger

   - Nyhetsbrevene om emnesiden forgiftninger finnes samlet her. Du kan også melde deg på liste for å motta nyhetsbrevet.

 • Huggorm (Vipera berus)

  Mangel på huggormantivenin

   - Leveringsproblemer har ført til behov for nye anbefalinger.

 • Epikriser til Giftinformasjonen

   - Vi oppfordrer behandlende lege og/eller sykehus til å sende anonymiserte epikriser om forgiftningstilfeller til Giftinformasjonen.

 • Forgiftninger i Helsebiblioteket 10 år 12. desember

   - www.helsebiblioteket.no/forgiftninger er 10 år!

 • Utsnitt - Antidotdatabasen m ramme

  Antidotdatabasen gir oversikt over lagre i hele Norge

   - I en akuttsituasjon kan en trenge mer antidot enn det som finnes på eget sykehus. Alle sykehus har nå sendt inn data om sine normale antidotlagre, og du kan søke i databasen for å få oversikt over lagerholdte antidoter i hele landet.

 • Forgiftninger på Helsebiblioteket

   - Forgiftninger på Helsebiblioteket er Giftinformasjonens nettside for helsepersonell. Behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen til bruk ved akutte forgiftninger utgjør hovedinnholdet.

 • Paracetamol - illustrasjon

  Flere paracetamolforgiftninger blant unge jenter

   - Folkehelseinstituttet rapporterer om stadig flere henvendelser til Giftinformasjonen om selvpåførte inntak av paracetamol blant ungdom. Særlig bekymringsfull er økningen blant jenter i aldersgruppen 15-19 år, men det sees også tilfeller hos enda yngre. I mange tilfeller er det fare for alvorlig forgiftning.

 • Kvalitet på behandlingsanbefalingene om akutte forgiftninger

   - Giftinformasjonen bruker emnet Forgiftninger i Helsebiblioteket som sin kanal for distribusjon av skriftlig informasjon til helsepersonell i form av behandlingsanbefalinger om ulike temaer. Her beskrives rutiner for utarbeidelse og oppdatering av behandlingsanbefalingene.

 • Knappcellebatterier i ulike størrelser

  Knappcellebatterier - en undervurdert fare

   - Giftinformasjonen har strammet inn grensene for tiltak etter svelging av knappcellebatterier. Svelging av batterier er potensielt svært alvorlig. Verden over sees dødsfall etter inntak av knappcellebatterier. Barn er særlig utsatt.

 • Paracetamol - illustrasjon

  Stadig flere paracetamolhenvendelser til Giftinformasjonen

   - Både voksne og unge i alderen 10-19 står for økningen i henvendelser om paracetamoleksponeringer. Inntak hos jenter/kvinner er vanligere enn hos gutter/menn.

 • Ferieforgiftninger med karbonmonoksid

   - Festival- og campingsesongen er i gang. Hvert år får Giftinformasjonen henvendelser angående forgiftninger med karbonmonoksid, og det er viktig å være klar over farene ved gassdrevne apparater og ufullstendig forbrenning.

 • Psykopati

  Ny behandlingsanbefaling - dissosiative stoffer

   - Fensyklidin og ketamin er de mest kjente dissosiative stoffene, og begge disse stoffene misbrukes. Uttalte CNS-symptomer kan opptre kort tid etter administrasjon.

 • Giftinformasjonen har fått ny organisasjonstilhørighet

   - Fra 1. januar 2015 ble Giftinformasjonen en avdeling i Nasjonalt folkehelseinstitutt.

 • Bensinpumpe

  Petroleumsprodukter

   - Aromatiske og alifatiske hydrokarboner har forskjellig kjemisk grunnstruktur og forskjellig toksisitet. De nye behandlingsanbefalingene klargjør ventet symptombilde og aktuell behandling for de to kjemiske gruppene.

 • Medisinflaske, brun, nøytral etikett

  Levometadon – dobbelt så toksisk som racemisk metadon

   - Metadon foreligger vanligvis i racemisk form, men nå introduseres det et nytt og mer potent preparat. Oppmerksomhet kreves for å unngå overdoseringsuhell.

 • Paracetamol - illustrasjon

  Viktige endringer i behandlingsanbefalingene for akutte paracetamolforgiftninger

   - Toksiske doser, risikofaktorer og behandlingsnomogrammet er noe av det som er endret i de nye behandlingsanbefalingene.

 • Legemiddelpakninger i hyller

  Behandlingsanbefaling om litium

   - En ny behandlingsanbefaling om litium er publisert på Emnebibliotek forgiftninger. Pasientens utgangsstatus og omstendigheter rundt forgiftningen tillegges større vekt enn tidligere.

 • LSD - strukturformel

  LSD - lysergsyredietylamid

   - En ny behandlingsanbefaling er publisert i Emnebibliotek forgiftninger. Behov for legehjelp ved akutte forgiftninger med LSD skyldes som regel hallusinasjoner eller akutte psykoser.

 • Rotte, dyreforsøk

  Endrede retningslinjer for behandling av forgiftninger med superwarfariner

   - De fleste muse- og rottegifter på det norske markedet inneholder superwarfariner. Hovedfaren ved forgiftninger med disse forbindelsene er blødninger. En ny gjennomgang av tilgjengelig informasjon tilsier at større inntak enn tidligere kan sees an hjemme.

(http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/aktuelt-arkiv)