Påske og forgiftningsfarer

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Tennvæske, påskeliljer og rottegift – dette er noe av det små og store påsketurister kan bli eksponert for. I noen tilfeller er det fare for forgiftning og nødvendig med behandling. Giftinformasjonen har døgnåpent, også i påsken. Ring 22 59 13 00 for råd og vurdering av forgiftningsfare!

Kikut
Foto: Giftinformasjonen

Noen produktgrupper og planter er spesielt aktuelle rundt påsketider, og enkelte av dem kan gi forgiftninger. Under finnes informasjon om farlige og ufarlige produkter og planter som Giftinformasjonen får mange spørsmål om rundt påske. Informasjon beregnet for allmennheten finnes på www.giftinfo.no.

Stearinlys og opptenning

Stearinlys

Det hender at barn spiser på stearinlys. Slike inntak er ufarlige, da stearinet ikke absorberes fra GI-traktus.

Fyrstikker

Fyrstikker inneholder klorater i tenndelen. Forgiftninger oppstår sjelden, men det kan være fare for forgiftning hvis barn inntar mer enn 20 fyrstikkhoder. Kontakt Giftinformasjonen for mer informasjon.

Tennvæske og lampeolje

Svelging av selv små mengder tennvæske eller lampeolje kan gi aspirasjon og kjemisk lungebetennelse. Svelging av større mengder kan i tillegg gi andre symptomer, blant annet CNS-depresjon. For mer informasjon, se "Petroleumsdestillater, alifatiske - behandlingsanbefaling ved forgiftning".

Tennbriketter

Tennbriketter inneholder petroleumsprodukter, men inntak av slike produkter vurderes vanligvis som uproblematiske på grunn av konsistensen (fast form). Vær oppmerksom på at det finnes tennbriketter som har en flytende kjerne. Disse har høyere forgiftningsrisiko enn kompakte tennbriketter. Se "Petroleumsdestillater, alifatiske - behandlingsanbefaling ved forgiftning" ved behov.

Påskeplanter

Påskekaktus, selje og krokus

Påskekaktus, selje og krokus regnes som ufarlige planter.

Snøklokke

Snøklokke inneholder irriterende stoffer. Inntak kan føre til magesmerter, kvalme, brekninger og diaré. Fjern planterester fra munnen og gi drikke. Dersom større mengder er inntatt kan det være aktuelt å gi medisinsk kull. Se "Medisinsk kull - standard dosering".

Tulipan, påskelilje og pinselilje

For disse artene er hele planten giftig, men særlig løken inneholder irriterende stoffer som kan gi magesmerter, kvalme, brekninger og diarè ved svelging. Fjern planterester fra munnen og gi drikke. Dersom større mengder er inntatt, kan det være aktuelt å gi medisinsk kull. Se "Medisinsk kull - standard dosering".

Skismøring og klisterfjerner

Skismøring

Skivoks inneholder petroleumsdestillater, men på grunn av konsistensen (fast form) er det liten fare for forgiftning ved inntak. Gi litt drikke.

Klisterfjerner

Klisterfjernere inneholder stoffer med ulik forgiftningsfare. Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av forgiftningsrisikoen for det aktuelle produktet.

Rottegift

Inntak av muse- eller rottegift kan gi forgiftninger hos mennesker.

Mange typer rottegift på det norske markedet inneholder antikoagulantia. Eksempler på virkestoff i denne gruppen er bromadiolon og brodifacum. Se "Superwarfariner - behandlingsanbefaling ved forgiftning" for mer informasjon.

Det selges også muse- og rottegift som virker via andre mekanismer, blant annet produkter som inneholder alfakloralose. Alfakloralose kan blant annet gi CNS-depresjon, respirasjonsdepresjon, kramper og hjertepåvirkning. Kontakt Giftinformasjonen ved inntak av slike produkter.

Vårrengjøring av terrasse og båt

Terrasserens inneholder ofte alkaliske stoffer som kan gi alvorlige etseskader. Ved eksponering på øyne eller hud er det viktig å komme raskt i gang med skylling. Gi drikke ved inntak. Kontakt Giftinformasjonen for nærmere vurdering av det aktuelle produktet. For informasjon om alkalisk etsende stoffer, se "Etseskader etter eksponering for alkalier – behandlingsanbefaling ved forgiftning".

Ved båtpuss brukes mange forskjellige produkter. Noen båtprodukter innholder stoffer som kan gi alvorlige etseskader. Uhell med bunnstoff kan gi forgiftning på grunn av innhold av metallforbindelser og løsemidler. Kontakt Giftinformasjonen for diskusjon og vurdering av forgiftningsfare.

Giftinformasjonen har døgnåpent, også i påsken. Ring 22 59 13 00! 

Relevante søkeord:
Stearinlys, stearin, lys, fyrstikker, lampeolje, tennvæske, tennbriketter, påskekaktus, selje, krokus, snøklokke, tulipan, påskelilje, pinselilje, skismøring, skivoks, klister, klisterfjerner, rottegift, musegift, superwarfariner, alfakloralose, terrasserens, terrassevask, bunnstoff, båtpuss, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/pasken-er-her)