Aktueltarkiv

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Viser 21 - 40 av totalt 59
 • Barn og kremtube

  Kvikksølv

   - Kvikksølv kan gi både akutte og kroniske forgiftninger, og forgiftningene kan til dels være vanskelige å diagnostisere på grunn av uspesifikke kliniske tegn som utvikles gradvis.

 • Okse på landet

  Glyfosat - vårt mest brukte plantevernmiddel

   - Glyfosat er relativt lite toksisk, men på grunn av utstrakt bruk vil mange eksponeres for dette stoffet. Alvorlige forgiftninger kan forekomme, særlig ved eksponering for produkter til profesjonell bruk.

 • Tarjei Rygnestad

  Minneord – Tarjei Rygnestad

   - Professor Tarjei Rygnestad døde uventet etter kort tids sykdom 2. februar 2013, i en alder av 58 år. Han var en verdsatt medarbeider for Giftinformasjonen.

 • 1,4-butandiol gir GHB-lignende forgiftninger

   - Politiet i Grenland opplyser at det har vært flere dødsfall etter inntak av 1,4-butandiol i området. Denne typen forgiftninger domineres ofte av raskt innsettende koma og respirasjonsdepresjon, men også andre kliniske tegn kan sees.

 • Forlenget observasjonstid for antidiabetika av sulfonylureatype

   - På grunn av langvarig fare for hypoglykemi er observasjonstiden anbefalt økt til 24 timer ved forgiftninger med sulfonylureaforbindelser

 • Huggormbitt gir forgiftning, ikke allergi

   - Mange tror at reaksjoner på huggormbitt skyldes allergi. Huggormgiften gir imidlertid en forgiftning i seg selv, og en allergilignende reaksjon vil være sekundær til denne forgiftningen

 • Forgiftningsfare ved overgang fra digitoksin til digoksin

   - Digitoksin avregistreres i Norge, og mange pasienter må skifte til digoksin. Preparatbyttet kan forårsake forgiftninger. Giftinformasjonen informerer om viktige punkter å tenke på ved overgangen og oppfordrer sykehusene til å sjekke sine antidotlagre.

 • Skylling er viktigste tiltak ved øyeeksponeringer

   - Plantesaft i øyet, øyesprut av avløpsåpner eller vaskemiddel i øyet på en arbeidsplass – alle er situasjoner der det kan være fare for øyeskade, og det er viktig å komme raskt i gang med riktig behandling. Nå foreligger en praktisk veiledning for behandlingen, fra Giftinformasjonen.

 • Pasienter med selvpåført forgiftning trenger oppfølging

   - Selvpåførte forgiftninger gir en forøket risiko for tidlig død. Vi kan se både en økt generell risiko og spesielt en økt risiko for selvmord. Emnebibliotek forgiftninger tilbyr en liste med viktige punkter for oppfølgingen av disse pasientene

 • Giftinformasjonen - logo_large

  Giftinformasjonen – risikovurdering og rådgivning i 50 år

   - Giftinformasjonen er det nasjonale kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og er organisert som en avdeling i Helsedirektoratet. Jubileumsaktivitetene er varierte, akkurat som hverdagen ved Giftinformasjonen.

 • Gjentatte lave doser av metotreksat kan medføre dødsfall

   - Både Statens legemiddelverk og legemiddelprodusenter har advart om faren for alvorlige reaksjoner etter feildosering av metotreksat ved lavdosebehandling

 • Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger

   - Oversikten "Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger" (tidligere "Antidotlisten") foreligger nå i oppdatert form. For hver antidot beskrives indikasjoner, doseringer, bivirkninger og preparater.

 • GHB

   - GHB er forbindelsen gammahydroksybutyrat og brukes som rusmiddel i enkelte miljøer. Giftinformasjonen får en rekke henvendelser om forgiftninger med GHB hvert år. Hovedproblemet ved forgiftninger med GHB er raskt innsettende dypt koma.

 • Uhell og forgiftninger med urtebaserte kosttilskudd

   - Urtebaserte kosttilskudd er årsak til mange henvendelser til Giftinformasjonen. Flere faktorer gjør at det kan være vanskelig å vurdere faren ved disse produktene.

 • SSRI - nye behandlingsanbefalinger

   - Åtte nye behandlingsanbefalinger om SSRI er nå tilgjengelige i Emnebibliotek forgiftninger.

 • Metanolforgiftning

   - Metanolforgiftninger forekommer sjelden i Norge, men kan være en årsak til synsforstyrrelser, metabolsk acidose og dyspné.

 • Nye behandlingsanbefalinger for opioidforgiftninger

   - Giftinformasjonen har utarbeidet behandlingsanbefalinger for forgiftninger med opioider. Behandlingsanbefalingene er publisert i Emnebibliotek forgiftninger.

 • Raskere tilgang til hasteinformasjon om hydrogenfluorid

   - Uhell med hydrogenfluorid (HF) i gass- eller væskeform (flussyre) kan føre til alvorlige dyptgående etseskader og livstruende systemisk forgiftning. Rask og riktig behandling er avgjørende for utfallet. Giftinformasjonens behandlingsanbefaling er nå omarbeidet til en mer brukervennlig utgave.

 • Forgiftninger med multivitaminer

   - Hva gjør man når et lite barn har forsynt seg av vitaminboksen? Eller når en voksen har tatt for stor dose multivitaminer? Her følger råd fra Giftinformasjonen om hvordan en kan forholde seg til slike inntak.

 • Flere behandlingsanbefalinger om antiepileptika er tilgjengelige

   - Giftinformasjonen har utarbeidet behandlingsanbefalinger for en ny gruppe av antiepileptika. Anbefalingene er nå tilgjengelige i Emnebibliotek forgiftninger.

(http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/aktuelt-arkiv?index=20&sort=chronological)