Aktueltarkiv

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Viser 41 - 60 av totalt 60
 • Flere behandlingsanbefalinger om antiepileptika er tilgjengelige

   - Giftinformasjonen har utarbeidet behandlingsanbefalinger for en ny gruppe av antiepileptika. Anbefalingene er nå tilgjengelige i Emnebibliotek forgiftninger.

 • Identifisering av tabletter og kapsler – norske og nordiske legemidler

   - Felleskatalogen har i dag lansert et identifikasjonssystem for norske og andre nordiske legemidler. Databasen er tilgjengelig for alle. Du kan søke på utseende eller finne bilde av et preparat du kjenner navnet på.

 • Cyanid

   - Cyanidforgiftninger kan være svært dramatiske med plutselig kollaps, kardiovaskulær svikt, koma, kramper og metabolsk acidose. Eksponeringsvei vil vanligvis være inhalasjon eller per os. Ved alvorlige forgiftninger gis snarest oksygen og antidot (hydroksokobalamin).

 • Etseskader

   - Både alkalier og syrer kan medføre etseskader ved forgiftning. Giftinformasjonen har utarbeidet nye og mer omfattende behandlingsanbefalinger for forgiftninger med alkalier og syrer.

 • Forgiftninger med muskatnøtt

   - Muskat har hallusinogene egenskaper ved større inntak. Giftinformasjonen har de senere årene mottatt flere henvendelser om personer som har fått symptomer etter å ha spist muskatnøtt.

 • Nordisk prosjekt om forgiftninger med glykoletere

   - Forgiftninger med glykoletere er sjeldne, og kunnskapen om toksisitet og klinikk hos mennesker er mangelfull. De nordiske giftinformasjonssentralene har iverksatt en felles satsning i 2009 for å øke kunnskapen om disse forgiftningene. Det skjer ved en oppfølging av telefonhenvendelser om inntak av glykoletere.

 • Legemiddelforgiftninger hos småbarn

   - Litt under halvparten av henvendelsene til Giftinformasjonen dreier seg om barn i aldersgruppen 0-4 år. Mange av tilfellene omhandler eksponering for ulike legemidler. Det er sjelden fare for alvorlig forgiftning ved slike eksponeringer, hovedsakelig fordi barn som oftest ikke får i seg store mengder. Det er likevel viktig for helsepersonell å merke seg at for barn kan enkelte legemidler være farlige selv i små mengder.

 • Venlafaksinforgiftning - nye retningslinjer for behandling

   - Venlafaksin brukes ved depresjoner. Det er også et stoff som de siste årene har forårsaket mellom 100 og 200 henvendelser årlig til Giftinformasjonen.

 • "Partystoffer"

   - Flere ulike rusmidler kan bli misbrukt i festsammenheng. Giftinformasjonen har laget behandlingsanbefalinger ved forgiftninger med kokain og hallusinogene tryptaminer. Fra før er anbefalinger om amfetamin, ecstasy og GHB tilgjengelige på Emnebibliotek forgiftninger.

 • Karbonmonoksid (kullos) fra strømaggregater

   - Karbonmonoksid (kullos) dannes ved ufullstendig forbrenning, og kan gi alvorlige forgiftninger og dødsfall. Se her for Giftinformasjonens behandlingsanbefalinger.

 • Alkoholforgiftning - med etanol eller isopropanol

   - Etanol finnes i alkoholholdig drikke. Ellers finnes etanol og isopropanol i en rekke produkter, blant annet desinfeksjonsmidler og løsemidler. Behandlingsanbefalinger ved forgiftning med etanol og isopropanol er laget av Giftinformasjonen og publisert i Emnebibliotek forgiftninger.

 • Stor økning i henvendelser om huggorm

   - Det kan virke som om huggormene er tallrike i år. Giftinformasjonen mottar flere henvendelser om huggormbitt enn normalt.

 • Papirutgaver av behandlingsanbefalingene

   - Som sikkerhetskopi ved manglende internett-tilgang kan enkelte avdelinger ha behov for å lage permer med utskrifter av behandlingsanbefalingene. Giftinformasjonen har laget indekser til bruk i permer.

 • Husvask til besvær

   - Ved vask av hus og hjem er det mange som blander ulike rengjøringsmidler. Dersom man blander produkter som innholder hypokloritt (for eksempel "Klorin") med enkelte andre husholdningskjemikalier kan det dannes giftige gasser.

 • Europas giftigste planter?

   - Sommeren er høysesong for planteforgiftninger. Enkelte planter er farligere enn andre, og blant de giftigste er hjelmplanter som storhjelm og tyrihjelm.

 • Giftinformasjonen vet - der andre lurer

   - Er det farlig? Om henvendelser til Giftinformasjonen ved akutte eksponeringer for kjemiske produkter. Les artikkel fra Tidsskrift for Den norske legeforening her.

 • Hold deg oppdatert om Emnebibliotek forgiftninger

   - Ønsker du å få beskjed om at Giftinformasjonen har laget en ny behandlingsanbefaling som er lagt ut på Emnebibliotek forgiftninger, uten å gå inn på nettstedet for å sjekke? Emnebibliotek forgiftninger tilbyr nå en RSS nyhetsstrøm (RSS feed), som gjør at du kan få automatiske oppdateringer til din datamaskin. Dersom du ikke har mulighet til å motta RSS nyhetsstrøm, kan du abonnere på nyhetsbrev fra Emnebibliotek forgiftninger.

 • Ung kvinne

  Klozapin - ikke helt som andre antipsykotika

   - Legemiddelet klozapin kan gi alvorlige forgiftninger hos «ikke-brukere», selv ved inntak under anbefalt terapeutisk dose. I tillegg til selvforskyldte overdoseringer har også feildoseringer og forvekslinger med klozapin ført til moderate og alvorlige forgiftningssymptomer.

 • GHB-forgiftninger både hos små og store

   - GHB er forbindelsen gammahydroksybutyrat. GHB brukes som rusmiddel i enkelte miljøer. Giftinformasjonen får en rekke henvendelser om forgiftninger med GHB hvert år. En leke kalt Bindeez-perler har vært i fokus i det siste, fordi den inneholder stoffet 1,4-butandiol. 1,4-butandiol omdannes til GHB i kroppen. Hovedproblemet ved forgiftninger med GHB er raskt innsettende dypt koma.

 • Emnebibliotek forgiftninger åpnet 12. desember!

   - Helsebiblioteket har åpnet et nytt emnebibliotek. Emnebibliotek forgiftninger er utviklet av Giftinformasjonen i samarbeid med Helsebiblioteket, og tilbyr informasjon om forgiftninger og forgiftningsbehandling til helsepersonell i Norge.

(http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/aktuelt-arkiv?index=40&sort=chronological)