Aktueltarkiv

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Viser 61 - 63 av totalt 63
 • Ung kvinne

  Klozapin - ikke helt som andre antipsykotika

   - Legemiddelet klozapin kan gi alvorlige forgiftninger hos «ikke-brukere», selv ved inntak under anbefalt terapeutisk dose. I tillegg til selvforskyldte overdoseringer har også feildoseringer og forvekslinger med klozapin ført til moderate og alvorlige forgiftningssymptomer.

 • GHB-forgiftninger både hos små og store

   - GHB er forbindelsen gammahydroksybutyrat. GHB brukes som rusmiddel i enkelte miljøer. Giftinformasjonen får en rekke henvendelser om forgiftninger med GHB hvert år. En leke kalt Bindeez-perler har vært i fokus i det siste, fordi den inneholder stoffet 1,4-butandiol. 1,4-butandiol omdannes til GHB i kroppen. Hovedproblemet ved forgiftninger med GHB er raskt innsettende dypt koma.

 • Emnebibliotek forgiftninger åpnet 12. desember!

   - Helsebiblioteket har åpnet et nytt emnebibliotek. Emnebibliotek forgiftninger er utviklet av Giftinformasjonen i samarbeid med Helsebiblioteket, og tilbyr informasjon om forgiftninger og forgiftningsbehandling til helsepersonell i Norge.

(http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/aktuelt-arkiv?index=60&sort=chronological)