Behandling av huggormforgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Huggormbitt forårsaker hvert år tilfeller av alvorlig forgiftning, men de fleste som blir bitt trenger lite behandling. Helsepersonell har en utfordrende jobb med å skille ut pasienter som trenger sykehusbehandling og antivenin. Giftinformasjonen skisserer nedenfor noen sentrale punkter i behandlingen av huggormbitt, og viser oppdatert statistikk over antall henvendelser fortløpende gjennom huggormsesongen 2019.

Huggorm (Vipera berus)

Behandlingsanbefaling med utfyllende informasjon beregnet på helsepersonell finnes her.


Førstehjelp

 • Affisert kroppsdel holdes høyt og mest mulig i ro.
 • Bittstedet skal være helt i fred.
 • Immobiliser pasienter så godt som mulig under ev. transport.


Tidlige vurderinger

 • Barn, risikopasienter og alle symptomatiske pasienter skal til legevakt eller sykehus etter huggormbitt.
 • Voksne med minimal lokal reaksjon kan vurdere å se an situasjonen hjemme med veiledning.
 • Fravær av symptomer og kliniske tegn to timer etter bittet tyder på minimal injeksjon av huggormgift. 

Lokale reaksjoner som brer seg er hovedproblemet

 • Tidlige systemiske reaksjoner som sykdomsfølelse, mage- og tarmsymptomer og svimmelhet er vanlig.
 • Blodtrykksfall er en indikasjon på giftinjeksjon, og kan være behandlingstrengende.
 • Smerte, hevelse og blårød misfarging er vanlige lokale reaksjoner. Hevelsen kan bre seg og omfatte hele ekstremiteten/kroppen, og en begynnende spredning er spesielt viktig å fange opp.
 • Et tips for å fange opp spredning av lokalreaksjon, er å markere utbredelsen med markørpenn og følge utviklingen, for eksempel hver time. Foto kan også benyttes for å følge progresjonen.

Antivenin – normalstatus i 2019

 • Antivenin er god og effektiv behandling av huggormbitt hvis behandlingen starter i tide.
 • I Norge er det to alternative produkter som brukes i behandling av mennesker, ViperaTab (lenke til antidottekst) er det mest brukte preparatet, og ViperFav (lenke til antidottekst) er et alternativ.
 • De viktigste indikasjonene for antivenin er:
  • Rask progresjon av lokale symptomer/tegn eller situasjoner der hevelsen er i utvikling og kan gi alvorlige komplikasjoner (eks. ødem/fargeforandring som ved bitt i hånden ser ut til å nå albue innen få timer).
  • Systemisk reaksjon som ikke raskt lar seg korrigere ved symptomatisk behandling, eller som er tilbakevendende.
 • I 2018 var det leveringsproblemer av huggorm-antivenin til Norge. I 2019 er det normalstatus, og begge produkter skal være mulig å bestille.

Huggormforgiftning er ikke en allergi

 • Av og til blir Giftinformasjonen kontaktet av helsepersonell som tenker på huggormforgiftninger som en allergireaksjon, tilsvarende for eksempel allergi mot veps eller bier.
 • Giftinformasjonen vil derfor presisere at både lokale og systemiske reaksjoner på huggormbitt skylles giftvirkning. Huggormforgiftning skal ikke vurderes, behandles eller følges opp som en allergireaksjon, og bruk av eks. EpiPen for å forebygge reaksjon ved senere bitt er ikke indisert. 
 • Antihistaminer og adrenalin kan likevel ha plass i den symptomatiske behandlingen, men da av andre årsaker enn allergi.

Giftinformasjonen har informasjon om huggormbitt også til allmennheten


Henvendelser til Giftinformasjonen om mulig huggormbitt, oppdatert gjennom sesongen 

 20152016201720182019
Januar01100
Februar00101
Mars42811
April9155929
Mai1544347842
Juni375552105   65
Juli788883137117
August8147475532*  
September33371920 
Oktober51346 
November0032 
Desember1000 

 

 * Tall fram til 12.8.2019

Tabellen viser månedsvariasjon i antall henvendelser til Giftinformasjonen om mulige huggormbitt, sist oppdatert 26.7.2019. 

Aldersfordeling 12.8.19

Figur 1: Alder på pasientene ved henvendelser om mulig huggormbitt til Giftinformasjonen i 2019, sist oppdatert 12.8.2019. 

Årsvariasjon 12.8.19

 Figur 2: Årsvariasjon i antall henvendelser om huggormbitt til Giftinformasjonen, sist oppdatert 12.8.2019. 

(/forgiftninger/behandling-av-huggormforgiftning)