Giftinformasjonen

22 59 13 00

(http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/legemidler)