Lyme borreliose - veileder for helsepersonell

(http://www.helsebiblioteket.no/infeksjon/retningslinjer-og-veiledere/lyme-borreliose-veileder-for-helsepersonell)