shadow
Skriv ut artikkel|Åpne som pdf

Finn ønsket kur eller meld inn godkjente kreftkurer til register for medikamentell kreftbehandling

Kreftkurer på nett i Oncolex

Trenger din avdeling oppskrift på en kreftkur? Da er register for medikamentell kreftbehandling stedet å lete. Oppdaterte eller nyutviklete kreftkurer meldes også inn til Oncolex.

02.07.2015 | Anne Hilde Røsvik
Finn ønsket kur

NRMB har vært på nett siden april 2006. Nærmere 700 aktuelle kurer er lagt ut på denne nettsiden. Hele registeret inneholder over 2000 kurer per januar 2015. Det er fagmiljøene i de nasjonale interessegruppene tilknyttet Onkologisk forum og avdelingsoverlegene ved kreftavdelingene i Norge, som avgjør hvilke regimer som er standard medikamentell behandling for de ulike diagnosegruppene. Registeret inneholder dosering av virkestoffer, hydrering og til en viss grad antiemetikabehandling og andre supplerende ordinasjoner.

Praktisk innhold

Oncolex inneholder også indikasjoner (diagnoser), informasjon om kritiske verdier og forsiktighetsregler. Det er mulig å skrive ut både kuroversikter og arbeidsskjema for sykepleiers oppfølging av behandling. Enkelte behandlinger vil kreve tilleggsskjema for praktisk gjennomføring. Oncolex minner om at det er viktig å huske på at verken registeret eller arbeidsskjemaene vil kunne erstatte kunnskap og erfaring i onkologi og sykepleie.

Meld inn kur som mangler

Alle sykehus kan laste ned kreftkurene fra Oncolex. Svært mange er helt avhengige av å bruke dette oppslagsverket. Derfor er det viktig at alle som behandler kreftpasienter rapporter inn aktuelle behandlinger som ikke er publisert på Oncolex. Du finner eget skjema for å melde inn ny kur på nettsiden.

Register over kreftkurer var tidligere publisert i Cytostaticahåndboken og det vil bli lenker fra denne elektroniske håndboken til registeret i Oncolex.

Oncolex

Oncolex er et nettbasert oppslagsverk. Foruten nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling, inneholder nettstedet instruksjonsvideoer, pasientinformasjon og alle prosedyrene for de aller fleste kreftdiagnoser. Eksempler på temaer som dekkes er kirurgi, stråling og medikamentell behandling. Innholdet i Oncolex utarbeides av spesialister ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Innholdet er skrevet på norsk og det kreves ingen innlogging.   

 

Nyttige lenker:

Del saken|

Helsebiblioteket.no | Ansv. redaktør: Prof. dr.med. Magne Nylenna | Om oss
Tlf.: 464 00 486 | E-post: redaksjonen@helsebiblioteket.no | Vilkår for bruk
Facebook-ikon Følg oss på Facebook  |  Twitter-ikon Følg oss på Twitter