Oppsummert forskning om kunnskapsbasert praksis

(http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/kunnskapsbasert-praksis/oppsummert-forskning)