• Vanlig folkevett er ikke så vanlig.

  (Voltaire)

 • Entusiasme er jordens vakreste ord.

  (Christian Morgenstern)

 • Det er meget lettere å se til høyre og venstre enn inn i seg selv.

  (Søren Kirkegaard)

 • Risikoanalyser gjør det mulig å være etterpåklok på forhånd!

  (Ukjent)

 • Fakta slutter ikke å eksistere
  bare fordi de oversees.

  (Aldous Huxley)

 • Metode er hukommelsens mor.

  (Thomas Fuller)

 • Du dissikerer ikke en sangfugl for å finne sangens opprinnelse.

  Joseph Brodsky

 • Statistikk er som fortepper i et teater. Det spennende er det som skjuler seg bak det.

  (Lars Erik Skovgård)

 • All forbedring krever forandring, men det er ikke all forandring som er forbedring.

  (Benneyan, Lloyd, Plsek (2003)

 • Ikkje noko er kvassare enn odden av ein ny tanke!

  (Olav Duun)

 • Målinger driver forbedringene!

  (Ukjent)

 • Tenke det; ønske det; ville det med; men gjøre det!

  (H. Ibsen)

 • Behandler du andre som om de var det de burde ha vært,
  hjelper du dem til å bli det de er i stand til å bli.

  (Goethe)

 • Utfordringen ligger ikke i å se det ingen ser, men å tenke det ingen har tenkt om det alle ser.

  (Schopenhauer)

 • Før jeg ved, hvad jeg skal undersøge, kan jeg ikke vide, hvordan jeg skal gjøre det.

  (Jette Fog 1979)

 • Tilfeldighet er ord uten mening; intet kan eksistere uten en årsak.

  (François de Voltaire)

 • Enhver modell er feil, men noen modeller er nyttige.

  (Ukjent)

 • For å få noe gjort trenger man ikke tid - men tidsfrister

  (Magne Nylenna)

 • Hvis vi leder slik vi alltid har ledet vil vi ankomme fremtiden med de organisasjonene og systemene vi allerede har.

  (Paul Plsek)

 • De som behandler pasienter må følge med i og forsøke å lære av sine egne data for å bedre de tjenester de gir.

  Raymond G.Carey (2002)

 • Med stor tvil kommer stor forståelse, med liten tvil kommer liten forståelse.

  (Kinesisk ordtak)

 • Ikke all utvikling er forbedring.

  (Ukjent)   

 • Hvis du stanger hodet mot veggen, bør du se deg om etter døren.

  (G. Hernes)

 • If you do what you’ve always done
  you will get what you’ve always got.

  (Paul Plsek)

 • I have not failed.
  I’ve just found 10 000 ways that won’t work.

  (Thomas Edison)

 • Det er vår egen fantasi- og intet annet- som setter grenser for hvor langt vi kan håpe på å nå i fremtiden.

  (Charles F. Kettering)

 • ”Antakelse”, er alle feils mor.

  (Ukjent)

 • Det er en stor fordel å gjøre de feilene man lærer av, ganske tidlig.

  (Winston Churchill)

 • Utvikling er et fint ord. Men forandring er dens drivkraft, og forandringen har sine fiender.

  (Robert Kennedy)

 • Ett er et sjøkart å forstå,
  Et annet er skip å føre.

  (Holberg)

 • Vi bruker ofte så mye tid på å mestre problemer på vår vei at vi bare har en svak fornemmelse av hva som er virkelig viktig for oss.

  (Peter Senge)

 • Nøkkelen til å identifisere forbedring er målinger   

  Benneyan, Lloyd, Plsek (2003)

 • Gjør det så enkelt som mulig, men heller ikke enklere

  (Albert Einstein)

 • En mann som gjør en feil og ikke retter på den, gjør nok en feil.

  (Konfucius)

 • Jeg ser det ikke før jeg tror det.

  (Kal E. Weick)

 • Du kan ikke kontrollere bølgene, men du kan lære deg å surfe.

  (Ukjent)

shadow
Skriv ut artikkel|Åpne som pdf

Om kvalitetsmålinger

I all kvalitetsutvikling i helsetjenesten er det viktig å gjennomføre målinger. Dette gjør det mulig å finne ut hva tjenestene faktisk yter, kunne sammenligne resultatene med de opprinnelige mål og identifisere områder for forbedring.

08.09.2009
Kvalitetsmåling
foto: iStockphoto.com

Våren 2013 ble Meld. St. 10 God kvalitet – trygge tjenester: om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Meldingen sier at:

«Kunnskap om kvaliteten på tjenestene er en nødvendig forutsetning for all kvalitetsforbedring. Målinger av tjenestens ytelser har til nå hatt hovedvekt på måling av aktivitet, økonomi og bemanning. Det er nødvendig å legge større vekt på måling av kvalitet og resultat. Ansatte og ledere må vite om virksomheten drives med for høy risiko eller om det er for stor variasjon i resultatene, og de må kjenne til brukernes vurdering av tilbudet. Kunnskap om kvalitet må basere seg på fakta og ikke på skjønn. Ved nærmere undersøkelse viser det seg ofte at resultatene er annerledes enn forventet. Det er også nødvendig å måle effekten av kvalitetsforbedringstiltak for å dokumentere ønskede og eventuelle uønskede effekter.»

Del saken|

Helsebiblioteket.no | Ansv. redaktør: Prof. dr.med. Magne Nylenna | Om oss
Tlf.: 464 00 486 | E-post: redaksjonen@helsebiblioteket.no | Vilkår for bruk

Facebook-ikon Følg oss på Facebook  |  Twitter-ikon Følg oss på Twitter