• Enhver modell er feil, men noen modeller er nyttige.

  (Ukjent)

 • For å få noe gjort trenger man ikke tid - men tidsfrister

  (Magne Nylenna)

 • Gjør det så enkelt som mulig, men heller ikke enklere

  (Albert Einstein)

 • Med stor tvil kommer stor forståelse, med liten tvil kommer liten forståelse.

  (Kinesisk ordtak)

 • Vi bruker ofte så mye tid på å mestre problemer på vår vei at vi bare har en svak fornemmelse av hva som er virkelig viktig for oss.

  (Peter Senge)

 • Ikkje noko er kvassare enn odden av ein ny tanke!

  (Olav Duun)

 • Det er meget lettere å se til høyre og venstre enn inn i seg selv.

  (Søren Kirkegaard)

 • ”Antakelse”, er alle feils mor.

  (Ukjent)

 • Hvis vi leder slik vi alltid har ledet vil vi ankomme fremtiden med de organisasjonene og systemene vi allerede har.

  (Paul Plsek)

 • Målinger driver forbedringene!

  (Ukjent)

 • Ett er et sjøkart å forstå,
  Et annet er skip å føre.

  (Holberg)

 • Statistikk er som fortepper i et teater. Det spennende er det som skjuler seg bak det.

  (Lars Erik Skovgård)

 • Du kan ikke kontrollere bølgene, men du kan lære deg å surfe.

  (Ukjent)

 • Utfordringen ligger ikke i å se det ingen ser, men å tenke det ingen har tenkt om det alle ser.

  (Schopenhauer)

 • Det er en stor fordel å gjøre de feilene man lærer av, ganske tidlig.

  (Winston Churchill)

 • Det er vår egen fantasi- og intet annet- som setter grenser for hvor langt vi kan håpe på å nå i fremtiden.

  (Charles F. Kettering)

 • Du dissikerer ikke en sangfugl for å finne sangens opprinnelse.

  Joseph Brodsky

 • Vanlig folkevett er ikke så vanlig.

  (Voltaire)

 • All forbedring krever forandring, men det er ikke all forandring som er forbedring.

  (Benneyan, Lloyd, Plsek (2003)

 • Utvikling er et fint ord. Men forandring er dens drivkraft, og forandringen har sine fiender.

  (Robert Kennedy)

 • Tenke det; ønske det; ville det med; men gjøre det!

  (H. Ibsen)

 • Hvis du stanger hodet mot veggen, bør du se deg om etter døren.

  (G. Hernes)

 • Ikke all utvikling er forbedring.

  (Ukjent)   

 • Tilfeldighet er ord uten mening; intet kan eksistere uten en årsak.

  (François de Voltaire)

 • Behandler du andre som om de var det de burde ha vært,
  hjelper du dem til å bli det de er i stand til å bli.

  (Goethe)

 • Jeg ser det ikke før jeg tror det.

  (Kal E. Weick)

 • De som behandler pasienter må følge med i og forsøke å lære av sine egne data for å bedre de tjenester de gir.

  Raymond G.Carey (2002)

 • If you do what you’ve always done
  you will get what you’ve always got.

  (Paul Plsek)

 • Risikoanalyser gjør det mulig å være etterpåklok på forhånd!

  (Ukjent)

 • Metode er hukommelsens mor.

  (Thomas Fuller)

 • En mann som gjør en feil og ikke retter på den, gjør nok en feil.

  (Konfucius)

 • I have not failed.
  I’ve just found 10 000 ways that won’t work.

  (Thomas Edison)

 • Entusiasme er jordens vakreste ord.

  (Christian Morgenstern)

 • Fakta slutter ikke å eksistere
  bare fordi de oversees.

  (Aldous Huxley)

 • Før jeg ved, hvad jeg skal undersøge, kan jeg ikke vide, hvordan jeg skal gjøre det.

  (Jette Fog 1979)

 • Nøkkelen til å identifisere forbedring er målinger   

  Benneyan, Lloyd, Plsek (2003)

shadow
Skriv ut artikkel|Åpne som pdf

Behovsdrevet innovasjon

Behovsdrevet innovasjon handler om å kartlegge og forstå brukerens eksisterende og ikke-erkjente behov. Deretter brukes denne kunnskapen som grunnlag for utvikling av nye produkter, prosesser og organisasjonsformer. InnoMed har utviklet et verktøy for behovsdrevet innovasjon.

01.07.2011 | Marie Brudvik

InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon med nettverk forankret i helsesektoren. Nettverket er etablert av Helsedirektoratet på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet. InnoMeds virksomhet finansieres av Helsedirektoratet og Innovasjon Norge.

InnoMeds mål er å bidra til økt effektivitet og kvalitet i helsesektoren gjennom utvikling av nye løsninger. Disse skal være forankret i nasjonale behov og ha internasjonale markedsmuligheter. Løsningene utvikles i tett samarbeid mellom brukerne i helsesektoren, norske bedrifter, anerkjente fagmiljø og de tilgjengelige virkemidlene.

Tre suksessfaktorer

InnoMed beskriver tre suksessfaktorer for å lykkes med behovsdrevet innovasjon:

 • identifisere udekte brukerbehov
 • se markedspotensialet
 • finne teknologier og bedrifter som kan dekke det faktiske behovet, og se hvordan teknologi kan brukes på nye måter

Veileder til behovsdrevet innovasjon

InnoMed har i samarbeid med Helsedirektoratet, Helse Midt-Norge og SINTEF Teknologi og samfunn utviklet en veileder i behovsdrevet innovasjon. Veilederen «10 steg til innovasjon i helsesektoren» er for alle som arbeider med innovasjon i helsesektoren, og viser til ulike metoder og tips som gir leseren en god tilnærming mot en behovsdrevet innovasjonsprosess. Anbefalte metoder er beskrevet steg for steg, og gjør veien mot en behovsdreven utvikling av både produkter og tjenester enklere.

Lenketips

Del saken|

Helsebiblioteket.no | Ansv. redaktør: Prof. dr.med. Magne Nylenna | Om oss
Tlf.: 464 00 486 | E-post: redaksjonen@helsebiblioteket.no | Vilkår for bruk
Facebook-ikon Følg oss på Facebook  |  Twitter-ikon Følg oss på Twitter