(http://www.helsebiblioteket.no/laboratoriemedisin/retningslinjer-og-veiledere)